Agencja Varsovia Lab. zrealizowała na rzecz Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie kampanię promocyjną oraz wydarzenie plenerowe z okazji 70 rocznicy powstania ONZ.

Łącznie ponad 2000 osób (uczestników i przechodniów) uczestniczyło w wydarzeniu o nazwie „ Błękitny Marsz Pokoju ONZ”, który odbył się w Warszawie dnia 20. Czerwca 2015 r. Agencja Varsovia Lab. była odpowiedzialna za przeprowadzenie wydarzenia, jak też za jego kompleksową kampanię promocyjną i PR. W czasie dwumiesięcznej współpracy, Varsovia Lab. zaprojektowała i przeprowadziła kampanię promocyjną w mediach społecznościowych (SOCIAL MEDIA) angażując do akcji wiele czołowych polskich gwiazd i osób publicznych, między innymi: Kayah, Perfect, Patrycja Markowska, Enej, Robert Korzeniowski, Artur Żmijewski, Dominika Kulczyk i wielu innych. Ponadto Varsovia Lab., była odpowiedzialna za pozycjonowanie wydarzenia (MEDIA RELATIONS) w mediach czego efektem były publikacje i wywiady w ogólnopolskich portalach internetowych, stacjach radiowych i telewizji.Zrealizowany projekt miał charakter lokalny ale też międzynarodowy, prowadzony był przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i z udziałem organizacji pozarządowych. Patronat honorowy nad „Błękitnym Marszem Pokoju” objął sekretarz generalny ONZ – Ban Ki-moon.