Marsz Pokoju w 70. rocznicę powstania ONZ

Głód, cierpienie, brak schronienia – to codzienność tysięcy ludzi. Wydaje się, że problem nas nie dotyczy, bo dramatyczne wydarzenia dzieją się kilkaset kilometrów od naszych bezpiecznych domów. Wybuchy kolejnych konfliktów zbrojnych w różnych częściach świata uświadamiają jednak, że pokój nie jest dany raz na zawsze i stale należy podejmować wysiłki na rzecz zachowania bezpieczeństwa.

NA RZECZ POKOJU OD 70 LAT

Obecna sytuacja międzynarodowa pokazuje jak bardzo potrzebna jest działalność organizacji gwarantujących ład na świecie. Niestety nadal borykamy się z problemami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa, ochroną praw człowieka, czy poszanowaniem międzynarodowych zobowiązań. Właśnie dlatego, aby uchronić przyszłe pokolenia od klęsk wojen, 26 czerwca 1945 roku w San Francisco podpisując dokument założycielski społeczność międzynarodowa zdecydowała o powstaniu ONZ.

70. rocznica powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych jest doskonałą okazją do zwrócenia uwagi na aspekty, jakimi się zajmuje. Mariola Ratschka, p.o. Dyrektora w Ośrodku Informacji ONZ w Warszawie wyjaśnia, że działalność Organizacji dotyczy wielu płaszczyzn takich jak pokój i bezpieczeństwo, prawa człowieka, ochrona środowiska, zapewnienie pomocy humanitarnej uchodźcom i ofiarom klęsk żywiołowych, likwidacja ubóstwa, poprawa zdrowia i zmniejszenie śmiertelności wśród dzieci, czy wspieranie krajów rozwijających się. Są to główne obszary, w których działa Organizacja, jednak lista zagadnień związana z udzielaniem pomocy przez ONZ jest dużo dłuższa.

Przez 70 lat funkcjonowania ONZ doszło do wypracowania trwałych osiągnięć w zmniejszeniu liczby międzynarodowych konfliktów zbrojnych. Od 1988 roku ONZ przeprowadziła na świecie 56 operacji pokojowych, które pozwoliły na poprawę bezpieczeństwa milionów ludzi. 2015 rok jest także rokiem podsumowania działań realizowanych w ramach Projektu Milenijnego. Blisko o połowę zmniejszyło się ubóstwo na świecie, powszechne szkolnictwo dostępne jest dla coraz większej liczby dzieci, wiele rodzin może cieszyć się dostępem do ulepszonych źródeł wody, a walka z malarią, gruźlicą i innymi chorobami śmiertelnymi przynosi rezultaty. Wielkim sukcesem było również zorganizowanie wraz z innymi międzynarodowymi organizacjami, takimi jak Amnesty International, pomocy ofiarom tsunami w Azji. To tylko część długiej listy zasług.

W naszym kraju organem podlegającym bezpośrednio Sekretarzowi Generalnemu jest Ośrodek Informacji ONZ. Tu można dowiedzieć się jakie są cele i działania Organizacji na świecie, a także jak wyglądają ogólnoświatowe kampanie, do których może dołączyć każdy z nas. Mariola Ratschka zwraca uwagę, że poprzez poszerzenie świadomości na temat najważniejszych globalnych problemów zwykli ludzie mają możliwość wypowiedzenia się. „ONZ dociera do społeczeństwa obywatelskiego, a jego głos zostaje zauważony i wysłuchany. Wszyscy budujemy lepszy świat dla nas samych i przyszłych pokoleń” – dodaje.

UNHCR DAJE NADZIEJĘ UCHODŹCOM

ONZ to nie tylko struktury. To przede wszystkim ludzie dla których, i dzięki którym działa Organizacja. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci angażujących się w prospołeczne działania jest Specjalna Wysłanniczka UNHCR Angelina Jolie Pitt. UNHCR, agenda ONZ odpowiedzialna za niesienie pomocy uchodźcom, osobom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy oraz bezpaństwowcom, jeszcze nigdy w swojej historii nie miała pod swoją opieką tak wielkiej liczby osób. Z powodu konfliktów na Bliskim Wschodzie i Afryce liczba osób, które musiały opuścić swoje domy w obawie przed wojną lub prześladowaniem przekracza 51 milionów. To osoby, które porzuciły wszystko, żeby ratować swoje życie. Ich największym marzeniem jest wrócić do siebie.

„Hasło #ChcePokojuNaSwiecie, które towarzyszy polskim obchodom 70. rocznicy powstania ONZ ma szczególny wydźwięk właśnie teraz, zarówno dla uchodźców na całym świecie, jak i dla nas – organizacji, która ich chroni” mówi Anna-Carin Öst, Przedstawiciel UNHCR w Polsce. „To właśnie uchodźcy są grupą, która najbardziej boleśnie odczuwa skutki braku pokoju. To miliony indywidualnych historii o cierpieniu i ucieczce. Ale jednocześnie te indywidualne historie tworzą zbiorowy dramat straconych pokoleń, choćby w Syrii czy Iraku. Kiedy myślę, że chcę pokoju na świecie, myślę właśnie o nich”.

#ChcePokojuNaSwiecie

Warto pomagać, warto zmieniać świat na taki, w którym chcemy żyć. Pomaganie nie jest trudne, nie wszyscy mogą jechać na misje pokojowe, ale wszyscy mogą skupić swoje wysiłki na budowaniu prospołecznych postaw wśród społeczności lokalnej oraz wśród najbliższych. Zrozumienie, że zmiana zaczyna się od nas samych jest istotą do budowania lepszego świata. Dominika Kulczyk, prezes Kulczyk Foundation, organizacji zajmującej się wspieraniem projektów rozwojowych w krajach rozwijających się wyjaśnia jak ważny w niesieniu pomocy jest aspekt lokalny: „Każdy, kto chce się poważnie zająć pomaganiem, szybko dochodzi do wniosku, że najpierw trzeba zrozumieć potrzeby lokalnych społeczności oraz wesprzeć organizacje pozarządowe, które działają tam na miejscu i znacznie lepiej znają potrzeby swoich podopiecznych.”

Edukacja i uświadamianie ludziom skali problemów jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. „Chcemy edukować i uświadamiać ludzi oraz firmy o konieczności niesienia pomocy biedniejszym i gorzej rozwiniętym krajom i społecznościom, bo tylko to pozwoli na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w skali globalnej” – dodaje Dominika Kulczyk.

Zmiana zaczyna się tu i teraz. Jeśli chcesz szerzyć ideę pokoju na świecie, ideę równości i solidarności, wystarczy, że dołączysz do akcji #ChcePokojuNaSwiecie towarzyszącej obchodom 70. rocznicy powstania ONZ. Możesz w prosty sposób pokazać, że nie jesteś obojętny wobec dramatycznych wydarzeń, które mają miejsce każdego dnia. Wykorzystaj siłę mediów społecznościowych, zrób zdjęcie i opatrz je hashtagami #ChcePokojuNaSwiecie i #UN70 oraz dołącz do wydarzenia Błękitny Marsz Pokoju ONZ.

Do akcji dołączyła Dominika Kulczyk, która poprowadzi Błękitny Marsz Pokoju ONZ! #ChcePokojuNaSwiecie #UN70

Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika UNIC/Warsaw (@unic.warsaw)

Wszyscy, dla których pokój na świecie ma znaczenie spotykają się 20 czerwca o godzinie 14.00 w Warszawie przy zbiegu ulic Nowego Światu (nr 18) i Smolnej. Ubierz się w błękitne barwy, zabierz ze sobą znajomych, rodzinę i dołącz do akcji w mediach społecznościowych. Pamiętajmy, że pokój zaczyna się od nas samych!

Realizacja wydarzenia Varsovia Lab.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *